This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Renal Cancer News 2/2012 Czech edition

Originální název:
Renal Cancer News Czech edition

Datum vydání: 11/2012


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 16

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Prevenci nádorů ledvin je věnován úvodník, problematikou, zda aplikovat systémovou léčbu před nefrektomií, se zabývá první příspěvek, kazuistika se týká léčby světlobuněčného karcinomu léčeného sunitinibem.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 274 003 333 / Fax: +420 274 003 330 | E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz
Předseda redakční rady: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. | Členové redakční rady: prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.,
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz | Redakce: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 4x ročně / 3. ročník / ISSN 1804-5871 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 19755Partneři projektu