This site is intended for healthcare professionals

Renal Cancer News 2/2012 Czech edition

Je indikována aplikace systémové léčby před nefrektomií u nádorů ledvin?

Marek Babjuk

Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha

Úvod Karcinom ledviny představuje nejčastější malignitu ledvin dospělého věku. Incidence tohoto onemocnění u nás v roce 2008 dosáhla hodnoty 27 nových případů na 100 000 obyvatel, což staví Českou republiku na první místo mezi všemi zeměmi světa. Obdobně nepříznivá jsou v ČR i data týkající se mortality tohoto onemocnění. Léčba renálního karcinomu v posledních letech zaznamenala zásadní pokrok, který se týká jak operačních...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu