This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 2/2020 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 06/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

V tomto vydání naleznete pečlivě zpracovanou problematiku hojení ran včetně terapeutických doporučení. Zajímavým tématem je také podpůrná fytoterapie u onkologických pacientů, konkrétně využití ostropestřce mariánského obsahujícího silymarin. Febrilní neutropenii a využití růstových faktorů granulopoezy je věnován další příspěvek. Dočtete se také o využití vitaminu C v prevenci i léčbě onkologických malignit. Závěrečný článek prezentuje aplikační formy transmukózního fentanylu v léčbě průlomové nádorové bolesti.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
2. ročník, č. 2, vychází v červnu 2020 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu