This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 3/2020 Czech Edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 10/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Říjnové vydání přináší článek Dekubity u onkologických pacientů – hodnocení stavu dekubitů a jejich prevence, který zpracovaly prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., a PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. Léčbě pankreatické exokrinní insuficience u nemocných s karcinomem pankreatu se věnoval doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. Přehledný článek o extravazaci cytostatik si připravila Mgr. Simona Šípová, MBA. O snaze zlepšit kvalitu života pacientů s chronickými ranami psala Bc. Michaela Tůmová. Říjnové číslo zakončil MUDr. Igor Jenčo s článkem Použitie metylénovej modrej u pediatrického pacienta s rabdomyosarkómom.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.

Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika | Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz / Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | JAZYKOVÁ REDAKTORKA: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
2. ročník, č. 2, vychází v červnu 2020 | ISSN (tištěné vydání): 2571-2438, ISSN (ONLINE vydání): 2694-7269
registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Komerce

Partneři projektu