This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 3/2020 Czech Edition

Použitie metylénovej modrej u pediatrického pacienta s rabdomyosarkómom

Igor Jenčo

DFN Košice, Slovensko

Úvod Ifosfamid sa v liečbe sarkómov mäkkých tkanív v pediatrickej populácii používa už niekoľko desaťročí. Jeho liečebný efekt je nespochybniteľný a v kombináciách s inými cytostatikami patrí k hlavným liekom v prakticky všetkých terapeutických protokoloch pre uvedené ochorenia. Vzhľadom na dĺžku používania v onkologickej praxi sú jeho vedľajšie účinky dobre známe. Medzi menej časté prejavy toxicity patrí aj vplyv na centrálny nervový systém. Na kazuistike pacienta...

Zpět

Podpůrná léčba č. 4/2020

23 | 12 | 2020

Poslední letošní vydání Podpůrné léčby.

Detská endokrinológia č. 2/2020

22 | 12 | 2020

Onemocnění endokrinního systému u dětí v Detské endokrinologii již za několik dní.

Nutrition News č. 2/2020 Czech edition

21 | 12 | 2020

Vychází nové číslo Nutrition News.Partneři projektu