This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Podpůrná léčba 1/2019 Czech edition

Originální název:
Podpůrná léčba

Datum vydání: 01/2019


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Představujeme vám nový časopis specializovaný na podpůrnou léčbu v onkologii a hematoonkologii, dočtete se v něm o alopecii vyvolané onkoterapií a možnosti její prevence, o řešení průlomové bolesti, bezpečnosti biosimilárních molekul, o využití kombinace NEPA v antiemetické profylaxi a o výzkumu v ošetřovatelství.
Tiráž

Podpůrná léčba

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz | www.wemakemedia.cz
PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. | Členové redakční rady: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.,
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D., MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Mgr. Simona Šípová
Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
1. ročník | ISSN 2571-2438 | registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23500

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu