This site is intended for healthcare professionals

Podpůrná léčba 1/2019 Czech edition

Jak bezpečná jsou G-CSF biosimilars?

Samuel Vokurka

Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN v Plzni

Přes již více než desetileté využívání a rozšiřování indikačního spektra biosimilárních molekul (první biosimilar somatotropin byl zaveden v roce 2006), včetně rozšiřování řad jejich výrobců i mezi firmy tradičně produkující originály, je problematika bezpečnosti a začleňování do denní praxe stále živě diskutována, což se týká i skupiny růstových faktorů granulopoezy (G-CSF). Filgrastim, resp. Neupogen® (Amgen), jako originální rekombinantní humánní G-CSF registrovaný...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu