This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Nutrition News 1/2020 Czech edition

Originální název:
Nutrition News Czech edition

Datum vydání: 05/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 32

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDF Objednat předplatné


Anotace

V tomto čísle české edice časopisu Nutrition News najdete okomentované vyjádření pracovní skupiny SKVIMP ke 37 doporučením ESPEN v oblasti klinické výživy v chirurgii z roku 2017, které sepsal MUDr. Igor Satinský, Ph.D., nový postup v nutriční léčbě seniorů s onemocněním ledvin, který představil prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. Stanovení deficitu magnézia v populaci východních Čech se věnovala RNDr. Mgr. Alena Tichá, Ph.D. V čísle je i zpráva o založení Aliance pro nutriční péči.Obsah

Nutriční podpora a metabolická péče – dvě strany jedné mince
Zdeněk Zadák
 
Klinická výživa v chirurgii – doporučení ESPEN (European Society for Parenteral and Enteral Nutrition) s konsenzuálním hlasováním pracovní skupiny SKVIMP (Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče)
Igor Satinský1, 2, Eduard Havel3, Kamil Bezděk4, Ivo Hanke5, Marcela Káňová6, Pavel Kohout7, Jan Maňák8, Viktor Maňásek9, Jan Matek10, František Novák11, Ivan Novák12, Martin Oliverius13, 14, Jiří Poledník15, Michal Šenkyřík16, Zuzana Šerclová17, Pavel Těšínský18, Libor Urbánek19, Zdeněk Zadák20
 
Nový postup v nutriční léčbě seniorů s onemocněním ledvin
Vladimír Teplan1, 2, 3, Ondřej Gojiš3, 4
 
Stanovení deficitu magnézia v populaci východních Čech
Alena Tichá1, Radomír Hyšpler1, Alena Prokopcová2, Adéla Tomášová1, Zdeněk Zadák3
 
Vznik Aliance pro nutriční péči
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková ¦ Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika / IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: Mgr. Simona Smithová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Recenzovaný časopis ¦ Vychází 3x ročně / 7. ročník / ISSN (print) 1805-8833, ISSN (on-line) 2694-7226
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21004. Vydavatel neodpovídá za údaje či názory autorů článků a za obsah inzerce.Partneři projektu