This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Neuroendocrine Tumors News 3/2020 Czech edition

Originální název:
Neuroendocrine Tumors News Czech edition

Datum vydání: 12/2020


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 20

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Letošní třetí vydání časopisu Neuroendocrine Tumors News uvádí MUDr. Jaroslava Barkmanová svým editorialem, v němž mimo jiné upozorňuje kolegy na záludnost NEN, které mohou být součástí některých dědičných syndromů, a tak je při jejich diagnostice zásadní správně odebraná rodinná anamnéza. Názornou ukázkou toho je kazuistika nemocného s MEN I syndromem, kterou prezentuje MUDr. Michaela Miškovičová. Rovněž kazuistiky MUDr. Michaely Zábojníkové, MUDr. Lenky Ostřížkové a MUDr. Hany Korunkové jsou dobrým příkladem toho, jak bohatá může být symptomatologie NEN, na co vše je třeba se zaměřit v rámci anamnézy i následné diagnostiky tak, abychom došli k uspokojivému cíli.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ Web: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Předseda redakční rady: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: MUDr. Jaroslava Barkmanová, MUDr. Eva Sedláčková, MBA, MUDr. Hana Šiffnerová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: Mgr. Ema Potužníková ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.

Vychází 3× ročně ¦ 5. ročník ¦ ISSN (tisk): 2533-5227, ISSN (on-line): 2694-7374
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 22702Partneři projektu