This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Myelodysplastic Syndrome News 2/2016 Czech edition

Originální název:
Myelodysplastic Syndrome News Czech edition

Datum vydání: 11/2016


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Časopis přináší review o klinickém využití somatických mutací u MDS, přináší přehled novinek v rámci problematiky MDS, zabývá se paroxysmální noční hemoglobinurií a seznamuje s případem pacientky s RARS-T léčené lenalidomidem.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz / IČO 27656624

Předsedkyně redakční rady: MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. ¦ Členové redakční rady: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., doc. MUDr. Radana Neuwirtová, CSc.
Odpovědné redaktorky: Judita Vogelová, j.vogelova@wemakemedia.cz, Mgr. Pavla Veškrnová, p.veskrnova@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2x ročně / 4. ročník / ISSN 2336-1093 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 21049Partneři projektu