This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Colorectal Cancer

Originální název:
Colorectal Cancer

Datum vydání: 03/2023


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 8

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Náhled PDF


Anotace

Kazuistika dokumentuje velmi dobrou účinnost Lonsurfu u pacienta s mCRC dMMR/MSI-high po předléčení checkpoint inhibitory, konkrétně kombinací nivolumabu s ipilimumabem. Dosavadní PFS již výrazně překročilo PFS dříve podané imunoterapie. U hodně předléčených pacientů s nádorovým onemocněním je zásadním parametrem účinnosti kromě PFS a OS také kvalita života a tolerance léčby. Lonsurf obě kritéria u našeho pacienta výborně splňuje.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o.
Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¤ Tel.: +420 778 476 475
E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová
Jazyková redaktorka: PhDr. Alena Palčová
Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
ISBN (TISK): 978-80-88400-40-0, ISBN (ON-LINE): 978-80-88400-41-7
Vyšlo: březen 2023

V publikaci byly použity obrázky prezentované během přednášky.

Jakékoliv kopírování a šíření celého obsahu nebo jeho části, a to ať v tištěné, nebo v elektronické formě, je bez souhlasu nakladatelství a vydavatelství zakázáno.Partneři projektu