This site is intended for healthcare professionals

Colorectal Cancer

Lonsurf u pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high po progresi na imunoterapii checkpoint inhibitory

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Léčba checkpoint inhibitory dramaticky zlepšuje prognózu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high, ale je dostupných málo informací o účinnosti následné léčby v případě progrese. V současné době není prokázána závislost účinnosti následné léčby na účinnosti předchozí imunoterapie. Volba režimu po imunoterapii závisí na předléčenosti. Kazuistika dokumentuje dlouhodobou účinnost a dobrou toleranci trifluridin-tipiracilu u pacienta...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu