This site is intended for healthcare professionals

Colorectal Cancer

Lonsurf u pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high po progresi na imunoterapii checkpoint inhibitory

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Léčba checkpoint inhibitory dramaticky zlepšuje prognózu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high, ale je dostupných málo informací o účinnosti následné léčby v případě progrese. V současné době není prokázána závislost účinnosti následné léčby na účinnosti předchozí imunoterapie. Volba režimu po imunoterapii závisí na předléčenosti. Kazuistika dokumentuje dlouhodobou účinnost a dobrou toleranci trifluridin-tipiracilu u pacienta...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu