This site is intended for healthcare professionals

Colorectal Cancer

Lonsurf u pacienta s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high po progresi na imunoterapii checkpoint inhibitory

Jiří Tomášek

Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn Léčba checkpoint inhibitory dramaticky zlepšuje prognózu pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem dMMR/MSI-high, ale je dostupných málo informací o účinnosti následné léčby v případě progrese. V současné době není prokázána závislost účinnosti následné léčby na účinnosti předchozí imunoterapie. Volba režimu po imunoterapii závisí na předléčenosti. Kazuistika dokumentuje dlouhodobou účinnost a dobrou toleranci trifluridin-tipiracilu u pacienta...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu