This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Česká Diabetologie 2/2024

Originální název:
Česká Diabetologie

Datum vydání: 05/2024


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 480 Kč, pro firmy a instituce 720 Kč vč. poštovného a DPH.

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Druhé letošní číslo časopisu Česká diabetologie přináší opět nejnovější témata z oboru diabetologie. Článek dr. Lášticové je věnován diabetické retinopatii, jedné z nejzávažnějších komplikací diabetu. Kromě současného náhledu na patogenezi i moderní principy prevence, diagnostiky a léčby popisuje možnosti využití oční kamery na principu umělé inteligence k časné diagnostice v diabetologických ordinacích. Možnost léčby glifloziny nejen v diabetologii, ale i v kardiologii a nefrologii vysvětluje ve svém sdělení dr. Adamíková. Články dr. Paclíkové a prof. Kvapila sledují možnosti využití kontinuálního monitoringu glykemie u inzulin dependentních pacientů s diabetem nejen v ambulantní péči, ale také u hospitalizovaných pacientů, především v seniorním věku. Oba texty ukazují, jak pomocí tohoto efektivního nástroje zlepšit kompenzaci diabetu.Obsah

Editorial
Alena Šmahelová
 
Diabetická retinopatie
Martina Lášticová
 
Kardiovaskulární onemocnění a diabetes mellitus. Současné postavení SGLT2 inhibitorů
Alena Adamíková
 
Jaký můžeme očekávat přínos okamžitého monitorování glukózy hospitalizovaných seniorů
Milan Kvapil 1, Vladimíra Kotvová 1, Lucie Tománková 1, Darina Matvějeva 1, Daniela Polanecká 1, Iva Holmerová 2, Martina Nováková 1
 
Kontinuální monitorace glykemie v klinické praxi
Markéta Paclíková
 

Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství We Make Media, s. r. o. | Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 24, 120 00 Praha 2, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 | E-mail: info@wemakemedia.cz, www.wemakemedia.cz | IČO: 27656624

Předseda redakční rady: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.; prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.; prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.; MUDr. Eva Račická; prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.; prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.; MUDr. Marcela Szabó; doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Odpovědná redaktorka: Darina Tomanová, d.tomanova@wemakemedia.cz | Jazyková redaktorka: Mgr. Petra Schmidová Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Vychází 4x ročně | 7. ročník | ISSN 2571-0133 (Print) / ISSN 2694-7242 (On-line) | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 23181

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno.Partneři projektu