This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 2/2024

Jaký můžeme očekávat přínos okamžitého monitorování glukózy hospitalizovaných seniorů

Milan Kvapil 1, Vladimíra Kotvová 1, Lucie Tománková 1, Darina Matvějeva 1, Daniela Polanecká 1, Iva Holmerová 2, Martina Nováková 1

1 Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol
2 Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK

Souhrn Na lůžkách interního charakteru jsou hospitalizováni zejména senioři, z nichž je okolo 30 % léčeno pro diabetes. Nemoci vedou k dekompenzaci diabetu a řada vyšetřovacích metod vyžaduje přípravu se změnou stravy, jistou dobu lačnění před výkonem či po něm. Toto vše zvyšuje pravděpodobnost rizika hypo/hyperglykemie a ohrožuje zdraví i život pacienta. Prevencí je zejména frekventní...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu