This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 3/2014 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 10/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 28

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Z aktualit se dočtete o studii CLEOPATRA prezentované na ESMO 2014, review přináší data z registru Magister za rok 2013, dalšími tématy jsou úskalí imunohistochemické diagnostiky HER2, léčba tastuzumabem emtansinem, omyly v diagnostické mamografii, informace o občanském sdružení Nejsi na to sama, kazuistika seznamuje s rekonstrukcí prsu vlastním tukem, číslo uzavírá rozhovor s pacientkou po rekonstrukci prsu po jeho ablaci.
Tiráž

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. ¦ Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Orlická 9, 130 00 Praha 3, Česká republika
Tel.: +420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prim. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. ¦ Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 3x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-8218 ¦ Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu