This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News Czech edition

Datum vydání: 04/2014


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 24

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

Dubnové číslo přináší komentář k přednášce J. Cortése na kolokviu PragueONCO, přehledový článek se zabývá terapií ca prsu cílenou na HER2, studie se věnuje roli testování HER2 při výběru nemocných k léčbě Herceptinem, screeningové mamografii je zasvěcen další příspěvek, o své zkušenosti s Herceptinem se s vámi podělí v závěrečných rozhovorech zdravotní sestra a pacientka.
Tiráž

Tiráž | Breast Cancer News

Vydavatel: We Make Media, s. r. o. | Ředitelka: MUDr. Ivana Kaderková | Adresa: Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3, Česká republika
E-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz | Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.
Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prim. MUDr. David Feltl, prim. MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.,
MUDr. Libor Kment, prim. MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.,
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. | Odpovědná redaktorka: Petra Závodná, redakce@wemakemedia.cz
Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu
vydavatele přísně zakázáno. | Vychází 3x ročně / 4. ročník / ISSN 1804-8218 | Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu