This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Příběh HER: další kapitola v terapii pokročilého karcinomu prsu cílené na HER2

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. The Next Chapter in HER-2-Directed Therapy for Advanced Breast Cancer. The Oncologist 2013; 18: 1153-1166   Mezi základní IHC charakteristiky karcinomu prsu patří vedle stanovení pozitivity hormonálních receptorů a stupně diferenciace také zjištění přítomnosti receptoru HER2. V mnoha studiích již bylo doloženo, že je...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu