This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Příběh HER: další kapitola v terapii pokročilého karcinomu prsu cílené na HER2

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. The Next Chapter in HER-2-Directed Therapy for Advanced Breast Cancer. The Oncologist 2013; 18: 1153-1166   Mezi základní IHC charakteristiky karcinomu prsu patří vedle stanovení pozitivity hormonálních receptorů a stupně diferenciace také zjištění přítomnosti receptoru HER2. V mnoha studiích již bylo doloženo, že je...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu