This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Příběh HER: další kapitola v terapii pokročilého karcinomu prsu cílené na HER2

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. The Next Chapter in HER-2-Directed Therapy for Advanced Breast Cancer. The Oncologist 2013; 18: 1153-1166   Mezi základní IHC charakteristiky karcinomu prsu patří vedle stanovení pozitivity hormonálních receptorů a stupně diferenciace také zjištění přítomnosti receptoru HER2. V mnoha studiích již bylo doloženo, že je...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu