This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 2/2014 Czech edition

Příběh HER: další kapitola v terapii pokročilého karcinomu prsu cílené na HER2

Tomáš Svoboda

KOC FN Plzeň

Podle: HER Story: Verma S, Joy AA, Rayson D, Gelmon KA, et al. The Next Chapter in HER-2-Directed Therapy for Advanced Breast Cancer. The Oncologist 2013; 18: 1153-1166   Mezi základní IHC charakteristiky karcinomu prsu patří vedle stanovení pozitivity hormonálních receptorů a stupně diferenciace také zjištění přítomnosti receptoru HER2. V mnoha studiích již bylo doloženo, že je...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu