This site is intended for healthcare professionals

Představení titulu

Breast Cancer News 1/2021 Czech edition

Originální název:
Breast Cancer News

Datum vydání: 04/2021


Formát: 210×270 mm

Počet stran: 12

Vazba: V1 ?Listy jsou spojeny sponkou ve hřbetu

Jazyk: čeština

Cena: Cena 4 čísel pro jednotlivce je 240 Kč, pro firmy a instituce 440 Kč vč. poštovného a DPH.

Objednat můžete na: info@wemakemedia.cz

Náhled PDFObjednat předplatné


Anotace

První letošní vydání obsahuje dvě sdělení. V prvním z nich představuje prof. MUDr. P. Tesařová, CSc., výsledky studie OlympiAD, týkající se použití olaparibu u pacientek s metastatickým nádorem prsu a zárodečnou mutací. Druhý příspěvek přináší podrobné shrnutí minikolokvia, pořádaného v rámci PragueONCO 2021, které bylo věnované abemaciklibu v terapii karcinomu prsu.
Tiráž

Nakladatelství a vydavatelství: We Make Media, s. r. o. ¦ Jednatelka: MUDr. Ivana Kaderková
Adresa: Italská 1583/24, 120 00 Praha 2, Česká republika ¦ IČ: 27656624
Tel.: + 420 778 476 475 ¦ E-mail: info@wemakemedia.cz ¦ WEB: www.wemakemedia.cz ¦ Elektronická verze dostupná na: www.worldmednet.cz

Členové redakční rady: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D., MUDr. Pavel Jandík, Ph.D., MUDr. Libor Kment, MUDr. Katarína Petráková, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

¦ Odpovědná redaktorka: PhDr. Jana Vytlačilová, j.vytlacilova@wemakemedia.cz ¦ Jazyková redaktorka: PhDr. Hana Kaiserová ¦ Zlom a grafická úprava: We Make Media, s. r. o.

Jakékoliv kopírování či šíření celého obsahu nebo části tohoto časopisu, ať již v tištěné, či elektronické podobě, je bez výslovného souhlasu vydavatele přísně zakázáno. ¦ Vychází 2× ročně ¦ 11. ročník ¦ ISSN (tištěné vydání): 1804-8218, ISSN (on-line vydání): 2694-7293
Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 20041Partneři projektu