This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2021 Czech edition

Olaparib v léčbě metastatického hormonálně dependentního karcinomu prsu s germinální mutací BRCA1/2

Petra Tesařová

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Úvod Asi 5 až 10 % nemocných s karcinomem prsu jsou nositelky mutace genů BRCA1/2. Objevení mutace těchto genů a jejího dopadu na zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu a zvýšení rizika dalších malignit v polovině 90. let bylo pro tuto skupinu nemocných zcela zásadní. Donedávna znamenala informace o BRCA1/2 pozitivitě pro zdravé nosičky i pro nemocné...

Zpět

Myelodysplastic Syndrome News č. 1/2021 Czech edition

28 | 04 | 2021

Chystáme nové vydání časopisu Myelodysplastic Syndrome News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2021

23 | 04 | 2021

Chystáme letošní první vydání časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou.

PragueONCO News č. 1/2021

19 | 04 | 2021

Již brzy vyjdou noviny PragueONCO News.
Partneři projektu