This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Pertuzumab v první linii léčby nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu

Jana Prausová

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN Motol, 2. LF

Ve třetím čísle Breast Cancer News jsem shrnula dosavadní data o pertuzumabu včetně jeho mechanismu účinku a dat ze studií fáze II. Studie NeoSphere jasně prokázala význam přidání pertuzumabu ke kombinaci docetaxel + trastuzumab. S napětím jsme sledovali prezentaci výsledků studie CLEOPATRA v San Antoniu. Prezentace J. Baselgy1 byla nesporně nejvýznamnějším sdělením na této konferenci....

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu