This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Pertuzumab v první linii léčby nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu

Jana Prausová

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN Motol, 2. LF

Ve třetím čísle Breast Cancer News jsem shrnula dosavadní data o pertuzumabu včetně jeho mechanismu účinku a dat ze studií fáze II. Studie NeoSphere jasně prokázala význam přidání pertuzumabu ke kombinaci docetaxel + trastuzumab. S napětím jsme sledovali prezentaci výsledků studie CLEOPATRA v San Antoniu. Prezentace J. Baselgy1 byla nesporně nejvýznamnějším sdělením na této konferenci....

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu