This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Pertuzumab v první linii léčby nemocných s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu

Jana Prausová

Radioterapeuticko - onkologické odd. FN Motol, 2. LF

Ve třetím čísle Breast Cancer News jsem shrnula dosavadní data o pertuzumabu včetně jeho mechanismu účinku a dat ze studií fáze II. Studie NeoSphere jasně prokázala význam přidání pertuzumabu ke kombinaci docetaxel + trastuzumab. S napětím jsme sledovali prezentaci výsledků studie CLEOPATRA v San Antoniu. Prezentace J. Baselgy1 byla nesporně nejvýznamnějším sdělením na této konferenci....

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu