This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Nová analýza studie FIRE-3 na ECC 2013 v Amsterdamu

Zdravotnické noviny

příloha Kongresový list

Přesnější selekce pacientů s mCRC může významně prodloužit přežití. Léčba cetuximabem v kombinaci s FOLFIRI v 1. linii zajistila o 7,5 měsíce delší celkové přežití u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nemají žádnou mutaci RAS, než kombinace bevacizumabu se stejnou chemoterapií. U pacientů s mutací RAS daný přínos nebyl pozorován. Prezentace těchto nových výsledků analýzy studie fáze III FIRE-3 (která byla předem...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu