This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Nová analýza studie FIRE-3 na ECC 2013 v Amsterdamu

Zdravotnické noviny

příloha Kongresový list

Přesnější selekce pacientů s mCRC může významně prodloužit přežití. Léčba cetuximabem v kombinaci s FOLFIRI v 1. linii zajistila o 7,5 měsíce delší celkové přežití u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nemají žádnou mutaci RAS, než kombinace bevacizumabu se stejnou chemoterapií. U pacientů s mutací RAS daný přínos nebyl pozorován. Prezentace těchto nových výsledků analýzy studie fáze III FIRE-3 (která byla předem...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu