This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Místo biologické léčby trastuzumabem v neoadjuvantní terapii karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Karcinomem prsu onemocní v naší republice každoročně kolem 6000 žen. V Evropské unii je karcinom prsu nejčastější onkologickou diagnózou, s 429 900 případy diagnostikovanými nově za rok tvoří téměř třetinu (28,9 %) evropské nádorové incidence žen. Skríninková opatření a zavedení nových léčebných možností zajišťuje i přes stoupající incidenci onemocnění jeho stabilizovanou mortalitu. Je nepochybné, že...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu