This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Místo biologické léčby trastuzumabem v neoadjuvantní terapii karcinomu prsu

Petra Tesařová

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Karcinomem prsu onemocní v naší republice každoročně kolem 6000 žen. V Evropské unii je karcinom prsu nejčastější onkologickou diagnózou, s 429 900 případy diagnostikovanými nově za rok tvoří téměř třetinu (28,9 %) evropské nádorové incidence žen. Skríninková opatření a zavedení nových léčebných možností zajišťuje i přes stoupající incidenci onemocnění jeho stabilizovanou mortalitu. Je nepochybné, že...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu