This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu

David Feltl

Klinika onkologická, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod Mozkové metastázy patří k nejobávanějším projevům pokročilých zhoubných nádorů. Jejich prognóza je v naprosté většině fatální, medián přežití neléčených pacientů se pohybuje kolem dvou měsíců. Experimentální myší modely prokázaly, že nádorové buňky jsou schopny využít specifického mikroprostředí v mozku k svému růstu a množení (takzvaný model „seed and soil“). Aktivované astrocyty, které za normálních...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu