This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Léčba mozkových metastáz karcinomu prsu

David Feltl

Klinika onkologická, Fakultní nemocnice Ostrava

Úvod Mozkové metastázy patří k nejobávanějším projevům pokročilých zhoubných nádorů. Jejich prognóza je v naprosté většině fatální, medián přežití neléčených pacientů se pohybuje kolem dvou měsíců. Experimentální myší modely prokázaly, že nádorové buňky jsou schopny využít specifického mikroprostředí v mozku k svému růstu a množení (takzvaný model „seed and soil“). Aktivované astrocyty, které za normálních...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu