This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Komentáře předních onkologů k výsledkům studie FIRE-3 prezentovaným na kongresu WCGIC 2013 a ASCO 2013

Redakce

Colorectal News

Profesor Dirk Arnold, ředitel Oddělení klinické onkologie, Centrum biologie nádorů, Univerzita ve Freiburgu, Německo „Toto nám jakožto klinickým onkologům říká, že se musíme koukat na celý léčebný proces a ne pouze na výběr prvoliniové léčby.”     Dr. Sebastian Stintzing, postdoktorand Německé pomoci rakovině (German Cancer Aid), Univerzita Jižní Karolíny – Norrisovo komplexní onkologické centrum,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu