This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Komentáře předních onkologů k výsledkům studie FIRE-3 prezentovaným na kongresu WCGIC 2013 a ASCO 2013

Redakce

Colorectal News

Profesor Dirk Arnold, ředitel Oddělení klinické onkologie, Centrum biologie nádorů, Univerzita ve Freiburgu, Německo „Toto nám jakožto klinickým onkologům říká, že se musíme koukat na celý léčebný proces a ne pouze na výběr prvoliniové léčby.”     Dr. Sebastian Stintzing, postdoktorand Německé pomoci rakovině (German Cancer Aid), Univerzita Jižní Karolíny – Norrisovo komplexní onkologické centrum,...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu