This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Komentáře předních onkologů k výsledkům studie FIRE-3 prezentovaným na kongresu WCGIC 2013 a ASCO 2013

Redakce

Colorectal News

Profesor Dirk Arnold, ředitel Oddělení klinické onkologie, Centrum biologie nádorů, Univerzita ve Freiburgu, Německo „Toto nám jakožto klinickým onkologům říká, že se musíme koukat na celý léčebný proces a ne pouze na výběr prvoliniové léčby.”     Dr. Sebastian Stintzing, postdoktorand Německé pomoci rakovině (German Cancer Aid), Univerzita Jižní Karolíny – Norrisovo komplexní onkologické centrum,...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu