This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Komentáře předních onkologů k výsledkům studie FIRE-3 prezentovaným na kongresu WCGIC 2013 a ASCO 2013

Redakce

Colorectal News

Profesor Dirk Arnold, ředitel Oddělení klinické onkologie, Centrum biologie nádorů, Univerzita ve Freiburgu, Německo „Toto nám jakožto klinickým onkologům říká, že se musíme koukat na celý léčebný proces a ne pouze na výběr prvoliniové léčby.”     Dr. Sebastian Stintzing, postdoktorand Německé pomoci rakovině (German Cancer Aid), Univerzita Jižní Karolíny – Norrisovo komplexní onkologické centrum,...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu