This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Kolorektální karcinom u mladé pacientky – význam doporučených postupů léčby

Miroslav Hodek

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k předním onkologickým diagnózám ve výskytu i úmrtnosti. Toto onemocnění je spojeno se středním věkem života, u mladších pacientů je výskyt onemocnění relativně vzácný a převážně vázaný na geneticky podmíněné syndromy (familiární adenomatózní polypóza, Lynchův syndrom a podobné). Na našem pracovišti jsme v posledních letech zaznamenali několik případů karcinomu tlustého střeva a konečníku u mladých pacientů (věk pod 35 let),...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu