This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Kolorektální karcinom u mladé pacientky – význam doporučených postupů léčby

Miroslav Hodek

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k předním onkologickým diagnózám ve výskytu i úmrtnosti. Toto onemocnění je spojeno se středním věkem života, u mladších pacientů je výskyt onemocnění relativně vzácný a převážně vázaný na geneticky podmíněné syndromy (familiární adenomatózní polypóza, Lynchův syndrom a podobné). Na našem pracovišti jsme v posledních letech zaznamenali několik případů karcinomu tlustého střeva a konečníku u mladých pacientů (věk pod 35 let),...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu