This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Kolorektální karcinom u mladé pacientky – význam doporučených postupů léčby

Miroslav Hodek

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k předním onkologickým diagnózám ve výskytu i úmrtnosti. Toto onemocnění je spojeno se středním věkem života, u mladších pacientů je výskyt onemocnění relativně vzácný a převážně vázaný na geneticky podmíněné syndromy (familiární adenomatózní polypóza, Lynchův syndrom a podobné). Na našem pracovišti jsme v posledních letech zaznamenali několik případů karcinomu tlustého střeva a konečníku u mladých pacientů (věk pod 35 let),...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu