This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Kolorektální karcinom u mladé pacientky – význam doporučených postupů léčby

Miroslav Hodek

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k předním onkologickým diagnózám ve výskytu i úmrtnosti. Toto onemocnění je spojeno se středním věkem života, u mladších pacientů je výskyt onemocnění relativně vzácný a převážně vázaný na geneticky podmíněné syndromy (familiární adenomatózní polypóza, Lynchův syndrom a podobné). Na našem pracovišti jsme v posledních letech zaznamenali několik případů karcinomu tlustého střeva a konečníku u mladých pacientů (věk pod 35 let),...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu