This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 2/2013 Czech edition

Kolorektální karcinom u mladé pacientky – význam doporučených postupů léčby

Miroslav Hodek

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod Kolorektální karcinom patří v České republice k předním onkologickým diagnózám ve výskytu i úmrtnosti. Toto onemocnění je spojeno se středním věkem života, u mladších pacientů je výskyt onemocnění relativně vzácný a převážně vázaný na geneticky podmíněné syndromy (familiární adenomatózní polypóza, Lynchův syndrom a podobné). Na našem pracovišti jsme v posledních letech zaznamenali několik případů karcinomu tlustého střeva a konečníku u mladých pacientů (věk pod 35 let),...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu