This site is intended for healthcare professionals

Ekonomie ve zdravotnictví 3/2016 Czech edition

Health policy and systems research – možný přístup k analýze systému péče o zdraví

Miroslav Barták

Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Souhrn Cílem předkládaného článku je deskriptivní analýza analytického přístupu health policy and systems research (HPSR). Článek nabízí vymezení tohoto konceptu, přináší přehled využívaných paradigmat v rámci tohoto přístupu, věnuje se otázkám kauzality, zobecnění a možnostem učení se z pohledu HPSR a výzkumným strategiím, které se v rámci health policy and systems research využívají. Přináší také stručnou diskusi o silných a...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu