This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Antiangiogenní léčba metastatického karcinomu prsu – kasuistiky a přehled současných znalostí působení anti-vegf a možností její predikce

Marek Sochor, Ivo Stankuš, Jiří Bartoš

Komplexní onkologické centrum KN Liberec

Úvod Karcinom prsu je se současnou incidencí 120/100 000 žen suverénně nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen. Přes stále vzrůstající incidenci si mortalita udržuje stabilní hodnotu, takže v posledních letech lze pozorovat tendenci k jejímu mírnému poklesu. Na poklesu mortality se podílí stále častější záchyt časných stadií, pozitivní vliv skríninkového programu a propracovaný koncept adjuvantní komplexní onkologické léčby. V současnosti vnímáme...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu