This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Antiangiogenní léčba metastatického karcinomu prsu – kasuistiky a přehled současných znalostí působení anti-vegf a možností její predikce

Marek Sochor, Ivo Stankuš, Jiří Bartoš

Komplexní onkologické centrum KN Liberec

Úvod Karcinom prsu je se současnou incidencí 120/100 000 žen suverénně nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen. Přes stále vzrůstající incidenci si mortalita udržuje stabilní hodnotu, takže v posledních letech lze pozorovat tendenci k jejímu mírnému poklesu. Na poklesu mortality se podílí stále častější záchyt časných stadií, pozitivní vliv skríninkového programu a propracovaný koncept adjuvantní komplexní onkologické léčby. V současnosti vnímáme...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu