This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2012 Czech edition

Antiangiogenní léčba metastatického karcinomu prsu – kasuistiky a přehled současných znalostí působení anti-vegf a možností její predikce

Marek Sochor, Ivo Stankuš, Jiří Bartoš

Komplexní onkologické centrum KN Liberec

Úvod Karcinom prsu je se současnou incidencí 120/100 000 žen suverénně nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním žen. Přes stále vzrůstající incidenci si mortalita udržuje stabilní hodnotu, takže v posledních letech lze pozorovat tendenci k jejímu mírnému poklesu. Na poklesu mortality se podílí stále častější záchyt časných stadií, pozitivní vliv skríninkového programu a propracovaný koncept adjuvantní komplexní onkologické léčby. V současnosti vnímáme...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu