Archives

Vybraná sdělení genitourinárních malignit

9 září, 2021 11:53 am Published by

Na poli urogenitálních nádorů patřila v programu letošní konference ASCO® k nejzajímavějším sdělení, která shrnovala dvě nedávno proběhlé studie, jimž se oběma...

Vybraná sdělení ze sekce karcinomu prsu

26 srpna, 2021 2:03 pm Published by

Na letošní konferenci byly prezentovány výsledky několika zásadních klinických studií, které již po skončení konference přepsaly doporučené léčebné postupy. Klinická...

Vybraná sdělení ze sekce kožních malignit

30 července, 2021 11:16 am Published by

Přednášky a postery věnované na letošním ASCO® problematice kožních nádorů v řadě případů navazovaly na práce publikované a prezentované v posledních...

Vybraná sdělení ze sekce GIT

23 července, 2021 2:32 pm Published by

Co nového přinesl ASCO® virtuální mítink 2021 v léčbě nádorů tlustého střeva a konečníku? Především to byly konečné výsledky studie...

Shrnutí sekce karcinomu plic

23 července, 2021 2:25 pm Published by

Na virtuální konferenci ASCO® 2021 bylo přijato celkem 547 prezentací s tématem plicní rakoviny, z toho 37 přednášek, 32 diskutovaných posterů, 180...

Shrnutí sekce melanomu

30 července, 2020 11:45 am Published by

Prezentace na letošním ASCO®20 Virtual potvrdily předchozí úspěchy v terapii pokročilého i metastazujícího melanomu. Byla prezentována aktualizovaná data z dlouhodobého,...