This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

Shrnutí sekce melanomu

klinická onkologie, melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

Souhrn

Prezentace na letošním ASCO®20 Virtual potvrdily předchozí úspěchy v terapii pokročilého i metastazujícího melanomu. Byla prezentována aktualizovaná data z dlouhodobého, již pětiletého sledování účinnosti adjuvantní cílené léčby BRAF a MEK inhibitory ve studii COMBI-AD a také data z nových studií s neoadjuvantní léčbou. Studie s neoadjuvantní léčbou zatím bohužel do České republiky nedorazily, ale některé výsledky naznačují, že by její účinnost mohla být dokonce vyšší než účinnost klasické adjuvantně podávané terapie.

Přednášky a postery věnované léčbě metastazujícího melanomu potvrdily, že účinnost terapie se zvyšuje její vzájemnou kombinací – buď samotných BRAF a MEK inhibitorů, například studie COLUMBUS, nebo kombinací checkpoint inhibitorů ve stěžejní studii CheckMate 067, ale také kombinací různých terapeutických postupů, jako je kombinace cílené léčby a imunoterapie, například ve studii COMBI-i.

Stále se též rozšiřuje spektrum využití imunoterapie i mezi kožními nádory, což potvrzují například výsledky z prodlouženého sledování nemocných léčených cemiplimabem pro pokročilý kožní skvamózní karcinom. I když bylo letošní setkání Americké společnosti pro klinickou onkologii svou organizací zcela odlišné od předchozích ročníků, svou odbornou náplní se nijak nelišilo a dostálo své pověsti jedné z nejvýznamnějších onkologických konferencí.


Prezentace ke stažení

  • MUDr. Ivana Krajsová, MBA – Shrnutí sekce melanomu_Ivana Krajsová

2. 10. 2020 | SLO

Zhrnutie sekcie genitourinárnych malignít

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

JUDr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2020

21. 8. 2020 | SLO

Zhrnutie sekcie karcinómu prsníka

klinická onkologie, karcinom prsu

MUDr. Bela Mriňáková, PhD., MHA

Novinky z najvýznamnejšieho stretnutia onkológov 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu