This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2020 American Society of Clinical Oncology

Shrnutí sekce melanomu

klinická onkologie, melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Novinky z letošního nejvýznamnějšího setkání onkologů

Abstrakt

Prezentace na letošním ASCO®20 Virtual potvrdily předchozí úspěchy v terapii pokročilého i metastazujícího melanomu. Byla prezentována aktualizovaná data z dlouhodobého, již pětiletého sledování účinnosti adjuvantní cílené léčby BRAF a MEK inhibitory ve studii COMBI-AD a také data z nových studií s neoadjuvantní léčbou. Studie s neoadjuvantní léčbou zatím bohužel do České republiky nedorazily, ale některé výsledky naznačují, že by její účinnost mohla být dokonce vyšší než účinnost klasické adjuvantně podávané terapie.

Přednášky a postery věnované léčbě metastazujícího melanomu potvrdily, že účinnost terapie se zvyšuje její vzájemnou kombinací – buď samotných BRAF a MEK inhibitorů, například studie COLUMBUS, nebo kombinací checkpoint inhibitorů ve stěžejní studii CheckMate 067, ale také kombinací různých terapeutických postupů, jako je kombinace cílené léčby a imunoterapie, například ve studii COMBI-i.

Stále se též rozšiřuje spektrum využití imunoterapie i mezi kožními nádory, což potvrzují například výsledky z prodlouženého sledování nemocných léčených cemiplimabem pro pokročilý kožní skvamózní karcinom. I když bylo letošní setkání Americké společnosti pro klinickou onkologii svou organizací zcela odlišné od předchozích ročníků, svou odbornou náplní se nijak nelišilo a dostálo své pověsti jedné z nejvýznamnějších onkologických konferencí.

Shrnutí sekce GIT

gastroenterologie, klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Eugen Kubala


Doporučujeme

30 | 07 | 2020

Shrnutí sekce GIT

gastroenterologie, klinická onkologie, - kolorektální karcinom

MUDr. Eugen Kubala

30 | 07 | 2020

Shrnutí sekce imunoterapie

klinická onkologie, - imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Komerce

Partneři projektu