This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce genitourinárních malignit

klinická onkologie, karcinom prostaty, karcinom ledvin

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Souhrn

Ve své přednášce shrnuji základní informace, které zazněly o genitourinárních nádorech na setkání Americké společnosti klinické onkologie, která měla v roce 2020 virtuální podobu. Ve sdělení zazněly nejdůležitější teze týkající se studií CARD a PROREPAIR-B (NCT03075735).

 Studie CARD:

 • OS analýza nemocných s mCRPC léčených kabazitaxelem proti abirateronu nebo enzalutamidu.
 • Zařazeni byli pacienti s mCRPC s progresí ≤ 12 měsíců na předchozím alternativním ARTA (před docetaxelem nebo po něm).
 • Randomizováni byli do ramene kabazitaxel (25 mg/m2 a 3 týdny) + prednison + G-CSF nebo abirateron (1000 mg denně) + prednison nebo enzalutamid (160 mg denně).
 • Cíle – primární: rPFS; klíčové sekundární: OS, PFS, PSA odpověď, léčebná odpověď.
 • Výsledky: OS bylo delší v rameni s kabazitaxelem proti abirateronu/enzalutamidu (13,6 měsíce proti 11,0 měsíce); HR 0,64 (95% CI: 0,46–0,89); p = 0,008.
 • OS bylo numericky delší ve skupině z kabazitaxelem proti abirateronu/enzalutamidu v 1., 2. i 3. linii léčby.

 Studie PROREPAIR-B (NCT03075735)

 • Prospektivní studie, která se snaží demonstrovat prognostickou roli zárodečných mutací (g)HRR genů v 1. a 2. linii léčby.
 • 95 nemocných z 419 mCRPC nemocných ve studii PROREPAIR-B splňovalo kritéria studie CARD a dostávalo kabazitaxel (n = 60) nebo ARTA (n = 35).
 • Kabazitaxel prokázal superioritu proti ARTA:
  • rPFS (medián 6,0 měsíce proti 3,7 měsíce, p = 0,03);
  • cPFS (medián 4,4 měsíce proti 3,4 měsíce, p = 0,01);
  • gHRR nositelé mají signifikantně horší prognózu – OS HR 1,9; rPFS HR 2,4; cPFS HR 2,6 proti jedincům, kteří nositeli nejsou.
 • Rozdíly v OS nebyly pozorovány, neboť přibližně 60 % nemocných na ARTA mělo crossover na kabazitaxel.

Prezentace ke stažení

 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA – Shrnutí sekce genitourinárních malignit_Jindřich Fínek

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce melanomu

klinická onkologie, melanom

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

30. 7. 2020 | CZE

Shrnutí sekce GIT

gastroenterologie, klinická onkologie, kolorektální karcinom

MUDr. Eugen Kubala

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2020

Další videa

Komerce

Partneři projektu