This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

30. 6. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce kožních malignit

klinická onkologie, melanom, imunoterapie onkologických onemocnění

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Souhrn

Přednášky a postery věnované na letošním ASCO® problematice kožních nádorů v řadě případů navazovaly na práce publikované a prezentované v posledních měsících. Zajímavé byly výsledky aktualizovaného dlouhodobého sledování pacientů ve stěžejních studiích s imunoterapií a cílenou léčbou BRAF a MEK inhibitory. Výsledky 5letého sledování nemocných s metastazujícím BRAF V600 pozitivním melanomem ve studii COLUMBUS potvrdily vysokou účinnost enkorafenibu s binimetinibem a přiřadily se tak k již dříve prezentovaným výsledkům 5letého přežití u pacientů léčených dabrafenibem s trametinibem. Data z 6,5letého sledování nemocných ve studii CheckMate 067 dokonce představují nejdelší sledování pacientů ze studií fáze III u metastazujícího melanomu s kombinovanou imunoterapií či cílenou léčbou. Kromě těchto, již můžeme říct standardních osvědčených léčebných metod, se ale stále hledají další terapeutické postupy, v současné době zaměřené zejména na nové kombinace, od nichž se očekává potenciace léčebného účinku bez zásadního zvýšení toxicity. Na ASCO® 2021 byly například prezentovány výsledky kombinací anti PD-1 protilátky nivolumabu s relatlimabem či pembrolizumabu s lenvatinibem. Řada prací byla též věnována problematice adjuvantní léčby a zejména postupům v případě jejího selhání. Zmíněna byla také neoadjuvantní léčba, která při vyvolání kompletní patologické remise významně zlepšuje průběh onemocnění. Několik prací bylo věnováno také problematice terapie nemelanomových kožních nádorů, zejména kožnímu skvamóznímu karcinomu a Merkelově karcinomu.

21. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu