This site is intended for healthcare professionals

Detail videa

Used with permission of the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. © 2021 American Society of Clinical Oncology

19. 8. 2021 | CZE

Vybraná sdělení genitourinárních malignit

klinická onkologie, karcinom prostaty

MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

Souhrn

Na poli urogenitálních nádorů patřila v programu letošní konference ASCO® k nejzajímavějším sdělení, která shrnovala dvě nedávno proběhlé studie, jimž se oběma podařilo naplnit své primární cíle.

Mezinárodní randomizovaná open-label studie fáze III nazvaná VISION, která hodnotila terapii radionuklidem 177-lutecium PSMA-617, srovnávala u pacientů s PSMA pozitivním, metastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty radiologicky hodnocené přežití bez progrese onemocnění. Studie splnila oba své primární cíle a lze předpokládat, že i v ČR má terapie 177-luteciem potenciál obohatit léčebný arzenál mCRCP.

Výsledky studie Keynote-564 pak představují první úspěch v adjuvantním podání checkpoint inhibitorů u renálního karcinomu. Randomizovaná, dvojitě zaslepená studie fáze III porovnávala účinnost pembrolizumabu oproti placebu – v poměru 1 : 1 – v adjuvantní terapii u pacientů se světlobuněčným renálním karcinomem, kteří podstoupili nefrektomii.

V závěru příspěvku pak zaznívá ještě stručná zmínka o výsledcích prodlouženého sledování ve studii ARAMIS, jež potvrdila, že darolutamid je v terapii nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty pacienty velmi dobře tolerován.

21. 9. 2021 | CZE

Vybraná sdělení ze sekce imunoterapie

klinická onkologie, imunoterapie onkologických onemocnění

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Novinky z nejvýznamnějšího setkání onkologů 2021

Další videa

Komerce

Partneři projektu