This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Zvýšená arteriální tuhost u diabetických dětí s nedostatečnou metabolickou kompenzací: Časný ukazatel makrovaskulárních komplikací?

Barbora Obermannová (Praha)*, Lenka Petruželková (Praha)*, Terezie Šuláková (Ostrava), Zdeněk Šumník (Praha)

*obě autorky se na studii podílely stejným dílem

Úvod Vyšetření rychlosti pulzní vlny (Pulse wave velocity; PWV) patří mezi neinvazivní metody využívané pro hodnocení tuhosti cév, jednoho z rizikových ukazatelů kardiovaskulární mortality. Studie u dospělých s diabetem 1. typu (DM1) prokázaly pozitivní korelaci mezi dobou strávenou v hyperglykemii (posuzováno pomocí hyperglykemického clampu) a vyšší PWV. Existuje velmi málo studií věnujících se hodnocení kardiovaskulárního rizika u dětí s DM1, chybění včasné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu