This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Zvýšená arteriální tuhost u diabetických dětí s nedostatečnou metabolickou kompenzací: Časný ukazatel makrovaskulárních komplikací?

Barbora Obermannová (Praha)*, Lenka Petruželková (Praha)*, Terezie Šuláková (Ostrava), Zdeněk Šumník (Praha)

*obě autorky se na studii podílely stejným dílem

Úvod Vyšetření rychlosti pulzní vlny (Pulse wave velocity; PWV) patří mezi neinvazivní metody využívané pro hodnocení tuhosti cév, jednoho z rizikových ukazatelů kardiovaskulární mortality. Studie u dospělých s diabetem 1. typu (DM1) prokázaly pozitivní korelaci mezi dobou strávenou v hyperglykemii (posuzováno pomocí hyperglykemického clampu) a vyšší PWV. Existuje velmi málo studií věnujících se hodnocení kardiovaskulárního rizika u dětí s DM1, chybění včasné...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu