This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Zvýšená arteriální tuhost u diabetických dětí s nedostatečnou metabolickou kompenzací: Časný ukazatel makrovaskulárních komplikací?

Barbora Obermannová (Praha)*, Lenka Petruželková (Praha)*, Terezie Šuláková (Ostrava), Zdeněk Šumník (Praha)

*obě autorky se na studii podílely stejným dílem

Úvod Vyšetření rychlosti pulzní vlny (Pulse wave velocity; PWV) patří mezi neinvazivní metody využívané pro hodnocení tuhosti cév, jednoho z rizikových ukazatelů kardiovaskulární mortality. Studie u dospělých s diabetem 1. typu (DM1) prokázaly pozitivní korelaci mezi dobou strávenou v hyperglykemii (posuzováno pomocí hyperglykemického clampu) a vyšší PWV. Existuje velmi málo studií věnujících se hodnocení kardiovaskulárního rizika u dětí s DM1, chybění včasné...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu