This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Zvýšená arteriální tuhost u diabetických dětí s nedostatečnou metabolickou kompenzací: Časný ukazatel makrovaskulárních komplikací?

Barbora Obermannová (Praha)*, Lenka Petruželková (Praha)*, Terezie Šuláková (Ostrava), Zdeněk Šumník (Praha)

*obě autorky se na studii podílely stejným dílem

Úvod Vyšetření rychlosti pulzní vlny (Pulse wave velocity; PWV) patří mezi neinvazivní metody využívané pro hodnocení tuhosti cév, jednoho z rizikových ukazatelů kardiovaskulární mortality. Studie u dospělých s diabetem 1. typu (DM1) prokázaly pozitivní korelaci mezi dobou strávenou v hyperglykemii (posuzováno pomocí hyperglykemického clampu) a vyšší PWV. Existuje velmi málo studií věnujících se hodnocení kardiovaskulárního rizika u dětí s DM1, chybění včasné...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu