This site is intended for healthcare professionals

Paediatric Endocrinology News 1/2018 Czech edition

Zvýšená arteriální tuhost u diabetických dětí s nedostatečnou metabolickou kompenzací: Časný ukazatel makrovaskulárních komplikací?

Barbora Obermannová (Praha)*, Lenka Petruželková (Praha)*, Terezie Šuláková (Ostrava), Zdeněk Šumník (Praha)

*obě autorky se na studii podílely stejným dílem

Úvod Vyšetření rychlosti pulzní vlny (Pulse wave velocity; PWV) patří mezi neinvazivní metody využívané pro hodnocení tuhosti cév, jednoho z rizikových ukazatelů kardiovaskulární mortality. Studie u dospělých s diabetem 1. typu (DM1) prokázaly pozitivní korelaci mezi dobou strávenou v hyperglykemii (posuzováno pomocí hyperglykemického clampu) a vyšší PWV. Existuje velmi málo studií věnujících se hodnocení kardiovaskulárního rizika u dětí s DM1, chybění včasné...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu