This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Zprávy z diabetologických a dalších seminářů – leden až březen 2017

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Šonkův den, leden 2017 26. ledna 2017 proběhl v Praze již 12. Šonkův den věnovaný obezitě. I letos bohatá návštěvnost překročila hranici 200 účastníků. Na přednáškách, jichž bylo celkem dvaadvacet, zazněla prakticky všechna témata moderní obezitologie. Ačkoli byl diabetologii věnován jeden samostatný blok, prakticky se této oblasti dotýkaly všechny přednášky. Mezi zajímavá sdělení patřila například přednáška MUDr. Petra Suchardy...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu