This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Zprávy z diabetologických a dalších seminářů – leden až březen 2017

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Šonkův den, leden 2017 26. ledna 2017 proběhl v Praze již 12. Šonkův den věnovaný obezitě. I letos bohatá návštěvnost překročila hranici 200 účastníků. Na přednáškách, jichž bylo celkem dvaadvacet, zazněla prakticky všechna témata moderní obezitologie. Ačkoli byl diabetologii věnován jeden samostatný blok, prakticky se této oblasti dotýkaly všechny přednášky. Mezi zajímavá sdělení patřila například přednáška MUDr. Petra Suchardy...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu