This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Zprávy z diabetologických a dalších seminářů – leden až březen 2017

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Šonkův den, leden 2017 26. ledna 2017 proběhl v Praze již 12. Šonkův den věnovaný obezitě. I letos bohatá návštěvnost překročila hranici 200 účastníků. Na přednáškách, jichž bylo celkem dvaadvacet, zazněla prakticky všechna témata moderní obezitologie. Ačkoli byl diabetologii věnován jeden samostatný blok, prakticky se této oblasti dotýkaly všechny přednášky. Mezi zajímavá sdělení patřila například přednáška MUDr. Petra Suchardy...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu