This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2017 Czech edition

Zprávy z diabetologických a dalších seminářů – leden až březen 2017

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Šonkův den, leden 2017 26. ledna 2017 proběhl v Praze již 12. Šonkův den věnovaný obezitě. I letos bohatá návštěvnost překročila hranici 200 účastníků. Na přednáškách, jichž bylo celkem dvaadvacet, zazněla prakticky všechna témata moderní obezitologie. Ačkoli byl diabetologii věnován jeden samostatný blok, prakticky se této oblasti dotýkaly všechny přednášky. Mezi zajímavá sdělení patřila například přednáška MUDr. Petra Suchardy...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2024

28 | 02 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v dubnu.

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.
Partneři projektu