This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Zpráva ze 42. kongresu ISICEM (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Gabriela Kroneislová, Jan Závora

VFN a 1. LF UK, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Praha

V březnu se tradičně v Bruselu konal kongres ISICEM, který je primárně zaměřený na intenzivní medicínu. Účast na kongresu byla velká, možná také proto, že akce již neprobíhala hybridní formou a příspěvky bylo nutné si vyslechnout na místě konání. Kongres byl zaměřen na medicínu pro praxi. Neprobíhaly tedy pouze přednášky, ale také debaty pro/con, setkání s experty zabývajícími se danou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu