This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2023 Czech edition

Zpráva ze 42. kongresu ISICEM (International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine), Brusel, Belgie

Gabriela Kroneislová, Jan Závora

VFN a 1. LF UK, Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Praha

V březnu se tradičně v Bruselu konal kongres ISICEM, který je primárně zaměřený na intenzivní medicínu. Účast na kongresu byla velká, možná také proto, že akce již neprobíhala hybridní formou a příspěvky bylo nutné si vyslechnout na místě konání. Kongres byl zaměřen na medicínu pro praxi. Neprobíhaly tedy pouze přednášky, ale také debaty pro/con, setkání s experty zabývajícími se danou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu