This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Zpráva z kongresu European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Ve dnech 13. až 16. dubna 2019 se v Amsterdamu konal již 29. ročník prestižního evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases – ECCMID). Na této vynikající odborné konferenci se každoročně setkávají nejen odborníci z oblasti mikrobiologie a infekčních nemocí, ale rovněž odborníci z dalších klinických oborů, například intenzivní medicíny. Velmi důležitou a charakteristickou vlastností...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu