This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Zpráva z kongresu European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Ve dnech 13. až 16. dubna 2019 se v Amsterdamu konal již 29. ročník prestižního evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases – ECCMID). Na této vynikající odborné konferenci se každoročně setkávají nejen odborníci z oblasti mikrobiologie a infekčních nemocí, ale rovněž odborníci z dalších klinických oborů, například intenzivní medicíny. Velmi důležitou a charakteristickou vlastností...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu