This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Zpráva z kongresu European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Ve dnech 13. až 16. dubna 2019 se v Amsterdamu konal již 29. ročník prestižního evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases – ECCMID). Na této vynikající odborné konferenci se každoročně setkávají nejen odborníci z oblasti mikrobiologie a infekčních nemocí, ale rovněž odborníci z dalších klinických oborů, například intenzivní medicíny. Velmi důležitou a charakteristickou vlastností...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu