This site is intended for healthcare professionals

Antiinfectives News 1/2019 Czech edition

Zpráva z kongresu European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases

Milan Kolář

Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci

Ve dnech 13. až 16. dubna 2019 se v Amsterdamu konal již 29. ročník prestižního evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases – ECCMID). Na této vynikající odborné konferenci se každoročně setkávají nejen odborníci z oblasti mikrobiologie a infekčních nemocí, ale rovněž odborníci z dalších klinických oborů, například intenzivní medicíny. Velmi důležitou a charakteristickou vlastností...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu