This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Zpráva z konference SABCS 2018

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Již se stalo skoro tradicí, že výsledky nejočekávanějších klinických studií, týkajících se karcinomu prsu, jsou prezentovány právě na konferenci v San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS). Během posledních let se konference stala nejprestižnějším setkáním odborníků, kteří se problematice karcinomu prsu věnují.   Na poslední konferenci byla opět prezentována řada výsledků klinických studií, které zásadně ovlivní klinickou...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu