This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Zpráva z konference SABCS 2018

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Již se stalo skoro tradicí, že výsledky nejočekávanějších klinických studií, týkajících se karcinomu prsu, jsou prezentovány právě na konferenci v San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS). Během posledních let se konference stala nejprestižnějším setkáním odborníků, kteří se problematice karcinomu prsu věnují.   Na poslední konferenci byla opět prezentována řada výsledků klinických studií, které zásadně ovlivní klinickou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu