This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Zpráva z konference SABCS 2018

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Již se stalo skoro tradicí, že výsledky nejočekávanějších klinických studií, týkajících se karcinomu prsu, jsou prezentovány právě na konferenci v San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS). Během posledních let se konference stala nejprestižnějším setkáním odborníků, kteří se problematice karcinomu prsu věnují.   Na poslední konferenci byla opět prezentována řada výsledků klinických studií, které zásadně ovlivní klinickou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu