This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Zpráva z konference SABCS 2018

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Již se stalo skoro tradicí, že výsledky nejočekávanějších klinických studií, týkajících se karcinomu prsu, jsou prezentovány právě na konferenci v San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS). Během posledních let se konference stala nejprestižnějším setkáním odborníků, kteří se problematice karcinomu prsu věnují.   Na poslední konferenci byla opět prezentována řada výsledků klinických studií, které zásadně ovlivní klinickou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu