This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 1/2019 Czech edition

Zpráva z konference SABCS 2018

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Již se stalo skoro tradicí, že výsledky nejočekávanějších klinických studií, týkajících se karcinomu prsu, jsou prezentovány právě na konferenci v San Antoniu (San Antonio Breast Cancer Symposium, SABCS). Během posledních let se konference stala nejprestižnějším setkáním odborníků, kteří se problematice karcinomu prsu věnují.   Na poslední konferenci byla opět prezentována řada výsledků klinických studií, které zásadně ovlivní klinickou...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu