This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Zpráva z ASCO SITC – Clinical Immuno-Oncology Symposium, Orlando 2017

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V letošním roce se ve dnech 22.–24. 2. 2017 v Orlandu na Floridě konalo společné sympozium Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Společnosti pro imunoterapii nádorů (SITC). Cílem bylo spojit úsilí a optimalizovat současné přístupy k výběru pacientů pro imunoterapii. Melanom je modelovou diagnózou pro tyto otázky, protože při jeho léčbě se poprvé použily převratné...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu