This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Zpráva z ASCO SITC – Clinical Immuno-Oncology Symposium, Orlando 2017

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V letošním roce se ve dnech 22.–24. 2. 2017 v Orlandu na Floridě konalo společné sympozium Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Společnosti pro imunoterapii nádorů (SITC). Cílem bylo spojit úsilí a optimalizovat současné přístupy k výběru pacientů pro imunoterapii. Melanom je modelovou diagnózou pro tyto otázky, protože při jeho léčbě se poprvé použily převratné...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu