This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Zpráva z ASCO SITC – Clinical Immuno-Oncology Symposium, Orlando 2017

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V letošním roce se ve dnech 22.–24. 2. 2017 v Orlandu na Floridě konalo společné sympozium Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Společnosti pro imunoterapii nádorů (SITC). Cílem bylo spojit úsilí a optimalizovat současné přístupy k výběru pacientů pro imunoterapii. Melanom je modelovou diagnózou pro tyto otázky, protože při jeho léčbě se poprvé použily převratné...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu