This site is intended for healthcare professionals

Melanoma News 1/2017 Czech edition

Zpráva z ASCO SITC – Clinical Immuno-Oncology Symposium, Orlando 2017

Eugen Kubala

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

V letošním roce se ve dnech 22.–24. 2. 2017 v Orlandu na Floridě konalo společné sympozium Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) a Společnosti pro imunoterapii nádorů (SITC). Cílem bylo spojit úsilí a optimalizovat současné přístupy k výběru pacientů pro imunoterapii. Melanom je modelovou diagnózou pro tyto otázky, protože při jeho léčbě se poprvé použily převratné...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu