This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Zpráva z 15. světového kongresu IMS v Praze

Petr Křepelka

Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí

28. 9. – 1. 10. 2016 se v pražském kongresovém centru uskutečnil 15. světový kongres Mezinárodní společnosti pro menopauzu IMS (International Menopause Society). Kongresu se zúčastnilo více než 2 500 delegátů ze čtyř kontinentů světa a přední experti pro oblast menopauzy, otázky obecného a reprodukčního zdraví žen a jejich změn v průběhu života. Kongres přinesl ve své komplexnosti strukturovaný přehled problematiky specifických...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu