This site is intended for healthcare professionals

Climacterium News 1/2016 Czech edition

Zpráva z 15. světového kongresu IMS v Praze

Petr Křepelka

Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí

28. 9. – 1. 10. 2016 se v pražském kongresovém centru uskutečnil 15. světový kongres Mezinárodní společnosti pro menopauzu IMS (International Menopause Society). Kongresu se zúčastnilo více než 2 500 delegátů ze čtyř kontinentů světa a přední experti pro oblast menopauzy, otázky obecného a reprodukčního zdraví žen a jejich změn v průběhu života. Kongres přinesl ve své komplexnosti strukturovaný přehled problematiky specifických...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu