This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Zpráva o Breast Tour

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

V průběhu roku 2015 měli onkologové v několika městech ČR možnost účastnit se odborných setkání na téma léčby karcinomu prsu, a to s předními českými specialisty v oboru onkologie.   První mítink proběhl 20. února v Brně, druhý se uskutečnil 31. března v Hradci Králové, 23. dubna se účastníci sešli v Praze, 5. května v Novém Jičíně a celá šňůra byla zakončena 11. listopadu v Plzni. Přednášky...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu