This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Zpráva o Breast Tour

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

V průběhu roku 2015 měli onkologové v několika městech ČR možnost účastnit se odborných setkání na téma léčby karcinomu prsu, a to s předními českými specialisty v oboru onkologie.   První mítink proběhl 20. února v Brně, druhý se uskutečnil 31. března v Hradci Králové, 23. dubna se účastníci sešli v Praze, 5. května v Novém Jičíně a celá šňůra byla zakončena 11. listopadu v Plzni. Přednášky...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu