This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Zpráva o Breast Tour

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

V průběhu roku 2015 měli onkologové v několika městech ČR možnost účastnit se odborných setkání na téma léčby karcinomu prsu, a to s předními českými specialisty v oboru onkologie.   První mítink proběhl 20. února v Brně, druhý se uskutečnil 31. března v Hradci Králové, 23. dubna se účastníci sešli v Praze, 5. května v Novém Jičíně a celá šňůra byla zakončena 11. listopadu v Plzni. Přednášky...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu