This site is intended for healthcare professionals

Breast Cancer News 3/2015 Czech edition

Zpráva o Breast Tour

Katarína Petráková

Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno

V průběhu roku 2015 měli onkologové v několika městech ČR možnost účastnit se odborných setkání na téma léčby karcinomu prsu, a to s předními českými specialisty v oboru onkologie.   První mítink proběhl 20. února v Brně, druhý se uskutečnil 31. března v Hradci Králové, 23. dubna se účastníci sešli v Praze, 5. května v Novém Jičíně a celá šňůra byla zakončena 11. listopadu v Plzni. Přednášky...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu