This site is intended for healthcare professionals

Neuroendocrine Tumors News 1/2023 Czech edition

Zpětné zhodnocení případu pacienta s neuroendokrinním nádorem – milníky úspěchu

Hana Švébišová

Onkologická klinika FNOL a LF UP Olomouc

Úvod Diagnostika a léčba neuroendokrinních nádorů není jednoduchá z důvodu jejich nízké incidence a heterogenity. Správné a včasné stanovení diagnózy závisí na mnoha faktorech – patří k nim zkušenost lékaře, ke kterému pacient přichází poprvé se svými potížemi, a zkušenost patologa, který popisuje vzorek odebrané tkáně. Jak vyplyne ze zpětného zhodnocení již dříve publikované kazuistiky,...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu