This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Změny v diagnostice MDS a MDS/MPN podle revidované WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně z května 2016

Radka Šimečková

Ústav hematologie a krevní transfuze

V květnu 2016 bylo v časopise Blood (2016; 127:2391–2405) uvedeno revidované 5. vydání WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně. Tato klasifikace zůstává základem hematoonkologické diagnostiky. Změny se týkají i myelodysplastického syndromu (MDS). Některé jednotky vznikly nově, jiné byly naopak zrušeny, některé mají jiné označení. V případě jednoliniové dysplazie je onemocnění nově označeno jako MDS-SLD...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu