This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Změny v diagnostice MDS a MDS/MPN podle revidované WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně z května 2016

Radka Šimečková

Ústav hematologie a krevní transfuze

V květnu 2016 bylo v časopise Blood (2016; 127:2391–2405) uvedeno revidované 5. vydání WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně. Tato klasifikace zůstává základem hematoonkologické diagnostiky. Změny se týkají i myelodysplastického syndromu (MDS). Některé jednotky vznikly nově, jiné byly naopak zrušeny, některé mají jiné označení. V případě jednoliniové dysplazie je onemocnění nově označeno jako MDS-SLD...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu