This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Změny v diagnostice MDS a MDS/MPN podle revidované WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně z května 2016

Radka Šimečková

Ústav hematologie a krevní transfuze

V květnu 2016 bylo v časopise Blood (2016; 127:2391–2405) uvedeno revidované 5. vydání WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně. Tato klasifikace zůstává základem hematoonkologické diagnostiky. Změny se týkají i myelodysplastického syndromu (MDS). Některé jednotky vznikly nově, jiné byly naopak zrušeny, některé mají jiné označení. V případě jednoliniové dysplazie je onemocnění nově označeno jako MDS-SLD...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu