This site is intended for healthcare professionals

Myelodysplastic Syndrome News 1/2017 Czech edition

Změny v diagnostice MDS a MDS/MPN podle revidované WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně z května 2016

Radka Šimečková

Ústav hematologie a krevní transfuze

V květnu 2016 bylo v časopise Blood (2016; 127:2391–2405) uvedeno revidované 5. vydání WHO klasifikace tumorů hematopoetické a lymfoidní tkáně. Tato klasifikace zůstává základem hematoonkologické diagnostiky. Změny se týkají i myelodysplastického syndromu (MDS). Některé jednotky vznikly nově, jiné byly naopak zrušeny, některé mají jiné označení. V případě jednoliniové dysplazie je onemocnění nově označeno jako MDS-SLD...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu