This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Zkušenosti z center cystické fibrózy v Oslu a Paříži

Nela Šťastná

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

V letošním roce se mi naskytla příležitost navštívit dvě evropská centra cystické fibrózy. Každému lékaři může taková zkušenost pouze dát, nikoli vzít, a proto to považuji za velký dar a ráda bych se podělila o svoji zkušenost. Centrum cystické fibrózy v Oslu jsem navštívila v rámci doktorského studia a centrum cystické fibrózy v Paříži díky programu Erasmus+. Obě centra jsou velice moderní pracoviště s řadou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu