This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Zkušenosti z center cystické fibrózy v Oslu a Paříži

Nela Šťastná

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

V letošním roce se mi naskytla příležitost navštívit dvě evropská centra cystické fibrózy. Každému lékaři může taková zkušenost pouze dát, nikoli vzít, a proto to považuji za velký dar a ráda bych se podělila o svoji zkušenost. Centrum cystické fibrózy v Oslu jsem navštívila v rámci doktorského studia a centrum cystické fibrózy v Paříži díky programu Erasmus+. Obě centra jsou velice moderní pracoviště s řadou...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.




Partneři projektu