This site is intended for healthcare professionals

Cystická fibróza 2/2022

Zkušenosti z center cystické fibrózy v Oslu a Paříži

Nela Šťastná

Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno

V letošním roce se mi naskytla příležitost navštívit dvě evropská centra cystické fibrózy. Každému lékaři může taková zkušenost pouze dát, nikoli vzít, a proto to považuji za velký dar a ráda bych se podělila o svoji zkušenost. Centrum cystické fibrózy v Oslu jsem navštívila v rámci doktorského studia a centrum cystické fibrózy v Paříži díky programu Erasmus+. Obě centra jsou velice moderní pracoviště s řadou...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu