This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Zkušenosti s využitím inzulinových pump s hybridní uzavřenou smyčkou u těhotných s diabetem 1. typu

Hana Krejčí

3. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Cílem léčby těhotných žen s diabetem 1. typu je držet glykemii v optimálním, ideálně fyziologickém rozmezí. Nově v tom pomáhá kontinuální monitorace glukózy (CGM). Studie CONCEPTT ukázala, že pomocí CGM lze dosáhnout lepší kompenzace diabetu a snížit výskyt komplikací u novorozence. Tato léčba je též ekonomicky efektivní. Dosavadní zkušenosti s pumpami s hybridní uzavřenou...

Zpět

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023
Partneři projektu