This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Zkušenosti s využitím inzulinových pump s hybridní uzavřenou smyčkou u těhotných s diabetem 1. typu

Hana Krejčí

3. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Cílem léčby těhotných žen s diabetem 1. typu je držet glykemii v optimálním, ideálně fyziologickém rozmezí. Nově v tom pomáhá kontinuální monitorace glukózy (CGM). Studie CONCEPTT ukázala, že pomocí CGM lze dosáhnout lepší kompenzace diabetu a snížit výskyt komplikací u novorozence. Tato léčba je též ekonomicky efektivní. Dosavadní zkušenosti s pumpami s hybridní uzavřenou...

Zpět

Podpůrná léčba č. 2/2024

21 | 06 | 2024

Přehled témat chystaného časopisu Podpůrná léčba č. 2/2024: lékové interakce, tapentadol-hydrochlorid, nízkoúrovňová laserová terapie, moderní krycí materiály pro periferně zavedené centrální žilní katétry, hand-foot syndrom.

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.
Partneři projektu