This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Zkušenosti s využitím inzulinových pump s hybridní uzavřenou smyčkou u těhotných s diabetem 1. typu

Hana Krejčí

3. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Cílem léčby těhotných žen s diabetem 1. typu je držet glykemii v optimálním, ideálně fyziologickém rozmezí. Nově v tom pomáhá kontinuální monitorace glukózy (CGM). Studie CONCEPTT ukázala, že pomocí CGM lze dosáhnout lepší kompenzace diabetu a snížit výskyt komplikací u novorozence. Tato léčba je též ekonomicky efektivní. Dosavadní zkušenosti s pumpami s hybridní uzavřenou...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu