This site is intended for healthcare professionals

Česká Diabetologie 4/2022

Zkušenosti s využitím inzulinových pump s hybridní uzavřenou smyčkou u těhotných s diabetem 1. typu

Hana Krejčí

3. interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Souhrn Cílem léčby těhotných žen s diabetem 1. typu je držet glykemii v optimálním, ideálně fyziologickém rozmezí. Nově v tom pomáhá kontinuální monitorace glukózy (CGM). Studie CONCEPTT ukázala, že pomocí CGM lze dosáhnout lepší kompenzace diabetu a snížit výskyt komplikací u novorozence. Tato léčba je též ekonomicky efektivní. Dosavadní zkušenosti s pumpami s hybridní uzavřenou...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu