This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Zkušenosti s léčbou kabazitaxelem u pacientů s karcinomem prostaty

Igor Richter 1, 2, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Karcinom prostaty patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění u mužů. Metastatické onemocnění je prakticky vždy zpočátku hormonálně senzitivní, časem ale dochází postupně k poklesu účinku na primární hormonální léčbu, a to i přes trvající kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) (1). Dlouhou dobu nebyla léčba metastatického CRPC (mCRPC) účinná. Většinou se aplikovala...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu