This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Zkušenosti s léčbou kabazitaxelem u pacientů s karcinomem prostaty

Igor Richter 1, 2, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Karcinom prostaty patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění u mužů. Metastatické onemocnění je prakticky vždy zpočátku hormonálně senzitivní, časem ale dochází postupně k poklesu účinku na primární hormonální léčbu, a to i přes trvající kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) (1). Dlouhou dobu nebyla léčba metastatického CRPC (mCRPC) účinná. Většinou se aplikovala...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu