This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Zkušenosti s léčbou kabazitaxelem u pacientů s karcinomem prostaty

Igor Richter 1, 2, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Karcinom prostaty patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění u mužů. Metastatické onemocnění je prakticky vždy zpočátku hormonálně senzitivní, časem ale dochází postupně k poklesu účinku na primární hormonální léčbu, a to i přes trvající kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) (1). Dlouhou dobu nebyla léčba metastatického CRPC (mCRPC) účinná. Většinou se aplikovala...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu