This site is intended for healthcare professionals

Prostate Cancer News 1/2018 Czech edition

Zkušenosti s léčbou kabazitaxelem u pacientů s karcinomem prostaty

Igor Richter 1, 2, Josef Dvořák 2, Jiří Bartoš 1

1 Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
2 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod do problematiky Karcinom prostaty patří mezi nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění u mužů. Metastatické onemocnění je prakticky vždy zpočátku hormonálně senzitivní, časem ale dochází postupně k poklesu účinku na primární hormonální léčbu, a to i přes trvající kastrační hodnoty testosteronu. Onemocnění definujeme jako kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) (1). Dlouhou dobu nebyla léčba metastatického CRPC (mCRPC) účinná. Většinou se aplikovala...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu