This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

Život s roztroušenou sklerózou

Kamila Neplechová

ROSKA Brno

ROSKA – akronym pojmu ROztroušená SKlerózA (RS) je pacientská organizace, kterých mateřská Unie ROSKA sdružuje 25 v celé republice. Ta naše oficiálně vznikla v roce 1995, přičemž se vydělila z tehdejšího Svazu invalidů. Od té doby urazila velkou cestu. Nyní je moderní organizací, která sdružuje a podporuje asi 100 členů – pacientů s RS a příbuznými diagnózami, jejich rodinných příslušníků a přátel.

Pro své členy organizujeme cvičení, plavání, ergoterapii (floristika, levandulové panenky...), brain jogging a oblíbené rekondiční pobyty. Věnujeme se také sportu – každoročně spolupořádáme MaRS (s NF Impuls), hrajeme bocciu a mölkky a již několik let sbíráme medaile na Roskiádě. Jednou za rok jezdíme na dračí lodi (tuto akci pořádá SaBBa). Již potřetí se letos budeme Trousit na Špilberk.

Pořádáme také výstavy (spolupráce s KJM a nyní i Městskou knihovnou Tišnov) a založili jsme divadelní spolek, kde provozujeme autorské hry. Spolupracujeme rovněž se seniorskými a rodinnými organizacemi, jejichž akcí se účastní naši členové a vice versa.

Výsledkem je, že se opravdu nenudíme, ať jsme postižení více či méně a jakýmkoliv způsobem. Vzniklo u nás mnoho přátelských, a dokonce i několik partnerských vztahů. Rádi bychom, aby lidé přestali považovat RS za osudnou chorobu a přestala být pro společnost tabu.

 

Přijďte mezi nás a poznáte sami!

 

Kontakt:
Kamila Neplechová
roska-bm@roska-bm.cz
731226436, 606331073
Facebook/RoskaBrno

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu