This site is intended for healthcare professionals

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

Život s roztroušenou sklerózou

Kamila Neplechová

ROSKA Brno

ROSKA – akronym pojmu ROztroušená SKlerózA (RS) je pacientská organizace, kterých mateřská Unie ROSKA sdružuje 25 v celé republice. Ta naše oficiálně vznikla v roce 1995, přičemž se vydělila z tehdejšího Svazu invalidů. Od té doby urazila velkou cestu. Nyní je moderní organizací, která sdružuje a podporuje asi 100 členů – pacientů s RS a příbuznými diagnózami, jejich rodinných příslušníků a přátel.

Pro své členy organizujeme cvičení, plavání, ergoterapii (floristika, levandulové panenky...), brain jogging a oblíbené rekondiční pobyty. Věnujeme se také sportu – každoročně spolupořádáme MaRS (s NF Impuls), hrajeme bocciu a mölkky a již několik let sbíráme medaile na Roskiádě. Jednou za rok jezdíme na dračí lodi (tuto akci pořádá SaBBa). Již potřetí se letos budeme Trousit na Špilberk.

Pořádáme také výstavy (spolupráce s KJM a nyní i Městskou knihovnou Tišnov) a založili jsme divadelní spolek, kde provozujeme autorské hry. Spolupracujeme rovněž se seniorskými a rodinnými organizacemi, jejichž akcí se účastní naši členové a vice versa.

Výsledkem je, že se opravdu nenudíme, ať jsme postižení více či méně a jakýmkoliv způsobem. Vzniklo u nás mnoho přátelských, a dokonce i několik partnerských vztahů. Rádi bychom, aby lidé přestali považovat RS za osudnou chorobu a přestala být pro společnost tabu.

 

Přijďte mezi nás a poznáte sami!

 

Kontakt:
Kamila Neplechová
roska-bm@roska-bm.cz
731226436, 606331073
Facebook/RoskaBrno

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu