This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Zítřky léčby nádorů ledvin

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Fakultní nemocnice v Plzni

Myslivci mají takové hezké přísloví: Jedna rána (myslí se z kulovnice) = maso, dvě rány = asi maso, tři rány = velké … Z toho plyne, že je třeba se trefit napoprvé. Jednou jsem napsal: „Kdybychom měli s léčbou všech nádorů cílenými molekulami takový úspěch jako u nádorů ledvin, měli bychom v onkologii solidních nádorů...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu