This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Zítřky léčby nádorů ledvin

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Fakultní nemocnice v Plzni

Myslivci mají takové hezké přísloví: Jedna rána (myslí se z kulovnice) = maso, dvě rány = asi maso, tři rány = velké … Z toho plyne, že je třeba se trefit napoprvé. Jednou jsem napsal: „Kdybychom měli s léčbou všech nádorů cílenými molekulami takový úspěch jako u nádorů ledvin, měli bychom v onkologii solidních nádorů...

Zpět

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.

ESO Journal č. 2/2023

01 | 11 | 2023

Letošní druhé číslo vychází v říjnu. Primárně je zaměřeno na indikaci cemiplimabu u onkologicky nemocných.
Partneři projektu