This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Zítřky léčby nádorů ledvin

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Fakultní nemocnice v Plzni

Myslivci mají takové hezké přísloví: Jedna rána (myslí se z kulovnice) = maso, dvě rány = asi maso, tři rány = velké … Z toho plyne, že je třeba se trefit napoprvé. Jednou jsem napsal: „Kdybychom měli s léčbou všech nádorů cílenými molekulami takový úspěch jako u nádorů ledvin, měli bychom v onkologii solidních nádorů...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu