This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2016 Czech edition

Zítřky léčby nádorů ledvin

Jindřich Fínek

Onkologická a radioterapeutická klinika FN a LF UK Fakultní nemocnice v Plzni

Myslivci mají takové hezké přísloví: Jedna rána (myslí se z kulovnice) = maso, dvě rány = asi maso, tři rány = velké … Z toho plyne, že je třeba se trefit napoprvé. Jednou jsem napsal: „Kdybychom měli s léčbou všech nádorů cílenými molekulami takový úspěch jako u nádorů ledvin, měli bychom v onkologii solidních nádorů...

Zpět

Diabetology News č. 1/2023 Czech edition

03 | 02 | 2023

Česká diabetologie č. 1/2023

03 | 02 | 2023

Event Report – ASH®

03 | 02 | 2023
Partneři projektu