This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Zimní diabetologické akce

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

13. Šonkův den Dne 25. ledna 2018 proběhl v hotelu DAP v Praze-Dejvicích tradiční Šonkův den o obezitě, věnovaný památce prof. MUDr. Jiřího Šonky, DrSc., zakladatele české obezitologie. Vedle obvyklých přednášek o obezitě, jako byla sdělení o historii léčby tohoto onemocnění u nás, o zkušenostech s léčbou obezity kombinovaným preparátem naltrexonu a bupropionu, o hormonu ghrelin, o bariatrické chirurgii, o psychologických přístupech v léčbě obezity, o fyzické aktivitě a dietologii, zazněla i zajímavá...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu