This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Zimní diabetologické akce

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

13. Šonkův den Dne 25. ledna 2018 proběhl v hotelu DAP v Praze-Dejvicích tradiční Šonkův den o obezitě, věnovaný památce prof. MUDr. Jiřího Šonky, DrSc., zakladatele české obezitologie. Vedle obvyklých přednášek o obezitě, jako byla sdělení o historii léčby tohoto onemocnění u nás, o zkušenostech s léčbou obezity kombinovaným preparátem naltrexonu a bupropionu, o hormonu ghrelin, o bariatrické chirurgii, o psychologických přístupech v léčbě obezity, o fyzické aktivitě a dietologii, zazněla i zajímavá...

Zpět

Event Report – ASH® 2023

15 | 12 | 2023

Připravujeme zprávu z tradičního výročního zasedání americké hematologické společnosti, které se konalo 9.-12. prosince 2023 v San Diegu.

Cystická fibróza č. 2/2023

20 | 11 | 2023

Chystáme druhé letošní číslo časopisu Cystická fibróza.

Podpůrná léčba č. 3/2023

03 | 11 | 2023

V podzimním vydání čtvrtletníku si můžete přečíst následující příspěvky. Koanalgetika v léčbě onkologické nemoci, velmi zajímavý příspěvek na téma prevence závažné kožní toxicity při radioterapii prsu nebo antikoagulační léčbu u onkologických pacientů.
Partneři projektu