This site is intended for healthcare professionals

Diabetology News 2/2018 Czech edition

Zimní diabetologické akce

Štěpán Svačina

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

13. Šonkův den Dne 25. ledna 2018 proběhl v hotelu DAP v Praze-Dejvicích tradiční Šonkův den o obezitě, věnovaný památce prof. MUDr. Jiřího Šonky, DrSc., zakladatele české obezitologie. Vedle obvyklých přednášek o obezitě, jako byla sdělení o historii léčby tohoto onemocnění u nás, o zkušenostech s léčbou obezity kombinovaným preparátem naltrexonu a bupropionu, o hormonu ghrelin, o bariatrické chirurgii, o psychologických přístupech v léčbě obezity, o fyzické aktivitě a dietologii, zazněla i zajímavá...

Zpět

Antiinfectives News 1/2023

16 | 05 | 2023

Připravujeme první letošní vydání časopisu Antiinfectives News.

Žijeme s roztroušenou sklerózou 1/2023

16 | 05 | 2023

Úvodní příspěvek dubnového čísla časopisu Žijeme s roztroušenou sklerózou seznamuje s autologní transplantací krvetvorných kmenových buněk jako jednou z možností léčby agresivní formy roztroušené sklerózy.

Česká diabetologie č. 2/2023

24 | 04 | 2023

Druhé číslo letošního roku bude zaměřeno na obezitu.
Partneři projektu