This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Zásadní význam multioborového přístupu pro léčbu nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Kolorektální karcinom (KRK) metastazuje do lymfatických uzlin, jater, v 8 % do plic a řídce do mozku a dalších orgánů. Ložiskové metastatické postižení jater lze v době stanovení diagnózy KRK odhalit u každého čtvrtého nemocného (synchronní metastázy – 25 %) a u dalších až 35 % nemocných se vyvinou v průběhu prvních dvou let po odstranění primárního nádoru.(1) Dříve byly jaterní metastázy považovány za neléčitelné, stav byl považován za terminální a 5 let...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu