This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Zásadní význam multioborového přístupu pro léčbu nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Kolorektální karcinom (KRK) metastazuje do lymfatických uzlin, jater, v 8 % do plic a řídce do mozku a dalších orgánů. Ložiskové metastatické postižení jater lze v době stanovení diagnózy KRK odhalit u každého čtvrtého nemocného (synchronní metastázy – 25 %) a u dalších až 35 % nemocných se vyvinou v průběhu prvních dvou let po odstranění primárního nádoru.(1) Dříve byly jaterní metastázy považovány za neléčitelné, stav byl považován za terminální a 5 let...

Zpět

EVENT REPORT – NOVINKY Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍHO SETKÁNÍ ONKOLOGŮ 2022

26 | 10 | 2022

Nejzajímavější novinky ze setkání Americké společnosti klinické onkologie (American Society of Clinical Oncology®, ASCO®.

ČESKÁ DIABETOLOGIE Č. 3/2022

20 | 10 | 2022

Nové číslo České diabetologie je zaměřeno na technologie v diabetologii.

ESO JOURNAL Č. 3/2022

15 | 10 | 2022

Nové vydání ESO Journal je zaměřeno hlavně na téma léčby cemiplimabem.
Partneři projektu