This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Zásadní význam multioborového přístupu pro léčbu nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Kolorektální karcinom (KRK) metastazuje do lymfatických uzlin, jater, v 8 % do plic a řídce do mozku a dalších orgánů. Ložiskové metastatické postižení jater lze v době stanovení diagnózy KRK odhalit u každého čtvrtého nemocného (synchronní metastázy – 25 %) a u dalších až 35 % nemocných se vyvinou v průběhu prvních dvou let po odstranění primárního nádoru.(1) Dříve byly jaterní metastázy považovány za neléčitelné, stav byl považován za terminální a 5 let...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu