This site is intended for healthcare professionals

Colorectal News 1/2013 Czech edition

Zásadní význam multioborového přístupu pro léčbu nemocných s pokročilým kolorektálním karcinomem

Miroslav Ryska

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Kolorektální karcinom (KRK) metastazuje do lymfatických uzlin, jater, v 8 % do plic a řídce do mozku a dalších orgánů. Ložiskové metastatické postižení jater lze v době stanovení diagnózy KRK odhalit u každého čtvrtého nemocného (synchronní metastázy – 25 %) a u dalších až 35 % nemocných se vyvinou v průběhu prvních dvou let po odstranění primárního nádoru.(1) Dříve byly jaterní metastázy považovány za neléčitelné, stav byl považován za terminální a 5 let...

Zpět

Event Report – ASH® – video

29 | 03 | 2023

Po lednovém tištěném vydání Event Reportu připravujeme také jeho video verzi.

Žijeme s roztroušenou sklerózou č. 1/2023

05 | 03 | 2023

Připravujeme první letošní číslo časopisu pro pacienty vydávaného ve spolupráci s Unií ROSKA – Czech multiple sclerosis society.

Paediatric News č. 1/2023

01 | 03 | 2023

Chystáme nové vydání Paediatric News Czech edition.
Partneři projektu