This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Zamyslenie na tému: Vstup nových liekov na americký a európsky trh a situácia v SR

Tomáš Šálek

Národný onkologický ústav

História systémovej terapie onkologických ochorení je pomerne veľmi krátka a jej počiatky sa datujú približne od polovice minulého storočia. K rozvoju systémovej protinádorovej terapie – teda chemoterapie – dochádza len postupne pri súčasnej dominancii chirurgickej liečby a následne aj radiačnej liečby. Najväčším problémom terapie liečivami, tejto “novej“ alebo najmladšej liečebnej metódy v onkológii, bol a stále je nedostatok selektívne pôsobiacich efektívnych...

Zpět

Česká diabetologie č. 3/2023

23 | 08 | 2023

Připravujeme třetí letošní číslo časopisu Česká diabetologie, které bude zaměřeno na technologie a nabídne celkem pět odborných článků.

Case Reports – Cystická fibróza – podzim 2023

24 | 07 | 2023

Na podzim chystáme sborník kazuistik zaměřený na cystickou fibrózu.

Paediatric News 2/2023

24 | 07 | 2023

Připravujeme druhé letošní vydání časopisu Paediatric News, které nabídne tři odborné příspěvky.
Partneři projektu