This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Zamyslenie na tému: Vstup nových liekov na americký a európsky trh a situácia v SR

Tomáš Šálek

Národný onkologický ústav

História systémovej terapie onkologických ochorení je pomerne veľmi krátka a jej počiatky sa datujú približne od polovice minulého storočia. K rozvoju systémovej protinádorovej terapie – teda chemoterapie – dochádza len postupne pri súčasnej dominancii chirurgickej liečby a následne aj radiačnej liečby. Najväčším problémom terapie liečivami, tejto “novej“ alebo najmladšej liečebnej metódy v onkológii, bol a stále je nedostatok selektívne pôsobiacich efektívnych...

Zpět

Antiinfectives News č. 1/2024

17 | 05 | 2024

První letošní číslo Antiinfectives News vyjde v červnu a nabídne zajímavý obsah na aktuální témata.

Česká diabetologie č. 2/2024

30 | 04 | 2024

Chystáme druhé letošní vydání odborného čtvrtletníku Česká diabetologie, které vyjde v květnu. Časopis nabídne tři odborné články a kazuistiku.

Paediatric News č. 1/2024

28 | 03 | 2024

Připravujeme první letošní vydání odborného časopisu Paediatric New, které vyjde v dubnu.
Partneři projektu