This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Zamyslenie na tému: Vstup nových liekov na americký a európsky trh a situácia v SR

Tomáš Šálek

Národný onkologický ústav

História systémovej terapie onkologických ochorení je pomerne veľmi krátka a jej počiatky sa datujú približne od polovice minulého storočia. K rozvoju systémovej protinádorovej terapie – teda chemoterapie – dochádza len postupne pri súčasnej dominancii chirurgickej liečby a následne aj radiačnej liečby. Najväčším problémom terapie liečivami, tejto “novej“ alebo najmladšej liečebnej metódy v onkológii, bol a stále je nedostatok selektívne pôsobiacich efektívnych...

Zpět

CYSTICKÁ FIBRÓZA Č. 2/2022

09 | 01 | 2023

Článek Těhotenství na terapii CFTR modulátory srovnává průběh těhotenství u pacientky na symptomatické terapii CF a na terapii CFTR modulátory.

BREAST CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Číslo přináší novinky a zajímavosti v oblasti péče o ženy s karcinomem prsu.

PROSTATE CANCER NEWS Č. 1/2022

09 | 01 | 2023

Zaměřuje se na léčbu metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty.
Partneři projektu