This site is intended for healthcare professionals

Molecular Targeted Therapy News 1/2015 Czech edition

Zamyslenie na tému: Vstup nových liekov na americký a európsky trh a situácia v SR

Tomáš Šálek

Národný onkologický ústav

História systémovej terapie onkologických ochorení je pomerne veľmi krátka a jej počiatky sa datujú približne od polovice minulého storočia. K rozvoju systémovej protinádorovej terapie – teda chemoterapie – dochádza len postupne pri súčasnej dominancii chirurgickej liečby a následne aj radiačnej liečby. Najväčším problémom terapie liečivami, tejto “novej“ alebo najmladšej liečebnej metódy v onkológii, bol a stále je nedostatok selektívne pôsobiacich efektívnych...

Zpět

Česká diabetologie č. 1/2022

17 | 05 | 2022

Vyšlo první letošní číslo České diabetologie.

Podpůrná léčba č. 2/2022

10 | 05 | 2022

Právě vychází Podpůrná léčba.

Diabetology News č. 3/2021 Czech edition

09 | 04 | 2022

Právě vyšlo poslední loňské číslo časopisu Diabetology News.
Partneři projektu